Estetyczna korespondencja o wodzie

„WASSERgleich….WODAjest....” to tytuł projektu artystycznego, którego tematem przewodnim jest woda jako element pierwotny sam w sobie,  który w  dwóch językach połączony jest przez przepływające symbole niby przez mosty. Tytuł jak otwarte równanie wzywa do  poszukiwania rozwiązań. Jest to zadanie lokalne, globalne i wieloaspektowe.

Co może tutaj zdziałać projekt artystyczny? Może rozwijać kontakty i wymianę – rodzaj korespondencji w znaczący sposób kształtującej percepcję i efekty działania. 

Rozpoczęto ją wiosną 2013 roku, gdy trzej partnerzy projektu, powiaty Ennepe-Ruhr, Görlitz i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta podpisały umowę o współpracy w tymże projekcie artystycznym. Jeszcze jesienią tego samego roku wybrani artyści z Zagłębia Ruhry, Górnych Łużyc i Wrocławia zaprezentowali swoje prace na wystawie ”WASSERgleich....WODAjest....“ w Zagłębiu Ruhry. 

Po otwarciu wystawy rozpoczęto nawiązywanie współpracy z Görlitz-Zgorzelc. Spotkanie robocze artystów w maju 2014 roku miało na celu kontynuowanie tego tematu. Artyści zapoznali się z historycznymi danymi dotyczącymi wody w Görlitz, pogłębili wiedzę w Muzeum Przyrodniczym im. Senckenberga w Görlitz, zapoznali się z nadbrzeżem Nysy i byli oprowadzani przez pracowników Stadtwerke Görlitz AG po wodociągach i zabytkowym kanale Ponte.

W Görlitz-Zgorzelcu projekt artystyczny realizowany jest w trzech miejscach nad granicą: od zabytkowego domu halowego przy Untermarkt 2 w Görlitz - wzdłuż traktu Via Regia przez most Staromiejski oraz przez Nysę do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu po stronie polskiej. Kolejnym etapem będzie instalacja MORGANA 

przy Moście Staromiejskim zrealizowana dzięki wsparciu Stadtwerke Görlitz AG. Natomiast instalacja wideo „Unoszące się życie“ - estetyczny opis organizmów planktonu Muzeum Przyrodniczym im. Senckenberga w Görlitz - wzbogaci projekt o naukowy punkt widzenia.

Wystawa jest pomyślana jako rodzaj estetycznej korespondencji o fenomenie wody, w procesie demonstrowania i opisywania.

Przedstawia niezbędne zasoby wody w ekologicznofilozoficznych relacjach pełnych sprzeczności, niedosytu i własnych bytowych doświadczeń. 

Atmosfera towarzysząca temu tematowi jest niczym budowanie katedry dla rozumu. 

W twórczości artystów woda staje się materialnym i niematerialnym elementem projektu, odzwierciedle- niem środowiska. Można przedstawić jej właściwości

fizyczne, ale także należy uświadomić sobie egzystencjonalno-kauzalny związek pomiędzy człowiekiem, wodą, życiem i absolutnie niezbędną świadomością odpowiedzialnego wykorzystywania tego unikalnego zasobu. 

Z wodą ludzie łączą pragnienie nieważkości, uwolnienia od materii. Woda budzi w człowieku wysokie emocje i kształtuje ludzką podświadomość. Prozaiczna materia łączy przyjemności, niebezpieczeństwa, erotykę i archaiczne zachowania - kultywowane od  pokoleń.

Woda jest miękka i elastyczna, ale zarazem pokonuje wszystko co sztywne i twarde. Miękkość pokonuje twardość a słabość siłę: 

"WASSERgleich....WODAjest...."

Różnorodność dalszych możliwych konotacji i korespondencji: projekt będzie kontynuowany w Stolicy Kultury Wrocławiu w 2016 roku.

 

Ramona Faltin 

Kurator projektu