Ewa Żuchnik

Ewa Żuchnick pracuje za pomocą abstrakcyjnych gestów, bada wpływ ich wzajemnych zależności na rzeczywistość.

Artystka prezentuje w pełnych refleksji obiektach swój punkt widzenia na wodę jako substancję pierwotną, czasem przejrzystą, a czasem niezgłębioną. 

Zmienny stan skupienia może ją zamrozić ale i unieść w powietrze.

Artystka postrzega wodę jako żywe medium z któr- ym się komunikuje i w jej odbiciu widzi swoją twarz. Wnikając w głąb struktury wody, widzi niejako program życia.