Verena Wagner

W pracy o dużym formacie Verena Wagner przedstawia obraz człowieka w ambiwalentnej chwili pomiędzy stanem nieważkości, a uwięzieniem pod wodą.

Artystka niejako sugeruje, że unoszące się pęcherzyki powietrza wskazują z jednej strony pojemność oddechową, a z drugiej uwidaczniają przypływ energii. Implikacje obrazu lokują się między grawitacją, różnicą ciśnień, wypornością, napięciem powierzchniowym, tonięciem i pływaniem.