Arend Zwicker

Arend Zwicker zaprezentowana podczas pierwszej wystawy „WASSERgleich….WODAjest....“ w Miejskim Muzeum Hattingen instalacja wideo zatytułowana MORGANA, składała się z minimalistycznie i medytacyjnie zestawionych sekwencji wizualnych i dźwiękowych, które z kolei szum wody przy Moście Staromiejskim w Görlitz/Zgorzelcu zamieni w realny przekaz. Artysta wykorzystuje wodę  jako konkretny i korespondujący materiał, który odzwierciedla jego samego i środowisko.

Perłowobiała, półprzezroczysta kurtyna wodna na moście granicznym w sposób przejrzysty przedstawi błogosławieństwo i przekleństwo hydrosfery, której nie zatrzyma granica Państwa.

Działania natury nieuchronnie połączą ludzi różnych krajów.