Anna Recker

Anna Recker zajmuje się od wielu lat trójkątami i sześciokątami. Dla niej trójkąt jest wymownym sym-bolem alchemicznym, sprzężenia poszczególnych części z różnych poziomów.

W swojej instalacji przedstawia wodę jako równanie ze złożonymi systemami.

Poprzez 96 trójkątów inspiruje do działania. Widz staje się projektantem istniejących struktur i może doświadczyć złożonego systemu jakim jest woda w  jego determinacji, odwracalności i przyczynowości.